White Ground Disc on Stone

50cm high

 

White Ground Disc on Stone, 50cm high