White Spiral Disc on Stone

40cm across

 

White Spiral Disc on Stone, 40cm high